دنیای شبکه http://www.uniquenetwork.ir 2020-04-05T09:11:43+01:00 text/html 2020-01-12T06:15:29+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado دانلود رفرنس جدید CCNA 200-301 سیسکو http://www.uniquenetwork.ir/post/21 <font size="4"><font face="Mihan-Iransans">برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://uploadboy.me/yf5ixd2e2wmd/CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1 (1).pdf.html" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;رو کلیک کنید</font>&nbsp; </font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پسورد : Danial@1370</font></div> text/html 2019-09-26T00:03:58+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado دستور umax در لینوکس و مسایل مربوط به آن http://www.uniquenetwork.ir/post/16 <font face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font style="" size="3"><b style="">دستور umask چیست و چه کاربردی دارد ؟ دستور&nbsp;umask دسترسی های پیش فرضی که هنگام ایجاد یک فایل به آن داده می شود را تعیین می کند .</b></font></span> </font><div><span style="text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font style="" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></span></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; clear: both; text-align: justify;"><font style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);" size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">دستور </font><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" size="5" face="Mihan-Iransans">umask</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">این دستور از نشان گذاری octal برای نمایش یک ماسک از دسترسی هایی که بایستی از مشخصه های فایل حذف شود استفاده می کند ! چی شد . یک کم گیج کننده است . نگران نباشید در مثال که ببینید کاملا متوجه خواهید شد :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://netamooz.net/wp-content/uploads/2016/02/linux-9-7-umask-177-permissions12.png"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">در اینجا ما ابتدا فایل netamooz.txt را با استفاده از دستور rm حذف کردیم تا مطمئن شویم دسترسی ها از اول داده می شود . حالا با استفاده از دستور umask ماسک پیش فرض را مشاهده می کنیم . چه عددی است ؟ 0002 معمولا این عدد به صورت پیش فرض برای umask داده می شود (در برخی موارد هم به صورت پیش فرض از 0022) استفاده خواهد شد .</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; font-size: 1.2em; color: cornflowerblue; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">حالا این یوماسک 0002 چه کار خواهد کرد ؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">هر فایل جدیدی که ما در سیستم ایجاد می کنیم را نمی توانیم به صورت دستی به آن دسترسی بدهیم ! کار طاقت فرسایی خواهد بود . در نتیجه سیستم عامل یک مقداری به صورت پیش فرض دارد که با استفاده از آن هر فایلی جدیدی که ایجاد می شود به آن دسترسی می دهد . ولی این جمله اشتباه هست که گفتم به فایل های جدید ایجاد شده دسترسی می دهد . بهتر است بگوییم از فایل های جدید ایجاد شده دسترسی می گیرد !!؟؟؟ بله درست است هر مقداری که در یوماسک (umask) موجود باشد , از دسترسی های موجود در فایل کم خواهد کرد .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">به مثال برگردیم . برای ایجاد یک فایل جدید از دستور &gt; netamooz.txt استفاده می کنیم . اکنون که فایل را ایجاد کرده ایم با استفاده از دستور ls -l netamooz.txt دسترسی های آن را مشاهده خواهیم کرد . به نظر شما چه دسترسی خواهد گرفت ؟ خیلی از افراد اشتباه می کنند و می گویند خوب یوماسک ما 0002 بود پس دسترسی هم 0002 خواهد بود !! اشتباه است . همین الان گفتیم هر مقداری که در یوماسک موجود باشد از دسترسی های فایل کم خواهد شد .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">از کجا بدانیم چه دسترسی داشته که پس از اعمال یوماسک چه خواهد شد ؟ دسترسی پیش فرض فایل rw- rw- rw- — می باشد یعنی کاربر , گروه و همگان دسترسی خواندن و نوشتن را خواهند داشت . حالا اگر 0002 را به مقدار باینری تبدیل کنیم می شود 000 000 000 010 یعنی یوماسک دسترسی همگان را 010 از وضعیت خواندن و نوشتن به وضعیت فقط خواندنی محدود می کند .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://netamooz.net/wp-content/uploads/2016/02/linux-9-7-umask-178-permissions13.png" rel="attachment wp-att-1248" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: darkorchid;"></a></font></p><p></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font face="Mihan-Iransans">یک راه دیگر برای مشاهده دسترسی اورجینال فایل این است که مقدار umask را صفر کنیم تا مطمئن شویم هنگام ایجاد فایل جدید یوماسک هیچ تاثیری روی دسترسی های اصلی فایل نخواهد گذاشت . به مثال زیر توجه کنید :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://netamooz.net/wp-content/uploads/2016/02/linux-9-7-umask-178-permissions13.png" alt="دستور Umask یوماسک تعیین دسترسی های پیش فرض"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">همانطور که می بینید با دستور rm netamooz.txt فایل قبلی را حذف کردیم . با دستور umask 0000 مقدار یوماسک را به صفر تبدیل کردیم تا مطمئن شویم که تاثیری بر دسترسی های اورجینال فایل نخواهد گذاشت . سپس با دستور &gt; netamooz.txt دوباره فایل netamooz.txt را ایجاد کردیم و با دستور ls -l netamooz.txt دسترسی ها را مشاهده کردیم :<br style="box-sizing: border-box;">همانطور که می بینیم دسترسی های پیش فرض خواندن و نوشتن برای همه حالت ها می باشد rw-</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><font face="Mihan-Iransans">بیشتر اوقات شما نیازی به تغییر مقدار پیش فرض یوماسک (umask) ندارید به این دلیل که مقدار تعریف شده توسط توزیع لینوکس شما کفایت می کند . هر چند در برخی وضعیت هایی که می خواهیم امنیت بالا ایجاد کنیم تغییر آن به مقداری سخت گیرانه تر خالی از لطف نیست .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-family: IRANSans; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><b>منبع: وب سایت نت آموز&nbsp;</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-family: IRANSans; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-family: IRANSans; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><br></p><div><br></div><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; font-family: IRANSans; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.34);"><a href="http://netamooz.net/wp-content/uploads/2016/02/linux-9-7-umask-177-permissions12.png" rel="attachment wp-att-1247" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: darkorchid;"></a></p></div> text/html 2019-09-26T00:02:30+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado نسخه جدید CentOS 8.0 منتشر شد http://www.uniquenetwork.ir/post/15 <font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اصولا قبل از اینکه اوبونتو این انتشار شش ماه یکبار رو باب کنه،‌ لینوکس ها «هر وقت آماده بودن» منتشر می شدن که به معنی فاصله زمانی زیاد بود. ردهت و دبیان هنوز در همین سیستم پیش می رن و می دونین که سنت او اس هم که نسخه&nbsp;</span><em style="box-sizing: inherit; color: rgb(51, 51, 51);">آزادتر</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;از ردهت است مدتی بعد از اومدن ردهت میاد. یعنی در واقع بعد از اینکه ردهت منتشر شد،‌ تیم سنت او اس میاد کل سورس ها رو بر می داره، سعی می کنه در یک محیط اونها رو بیلد کنه، کپی رایت ها (لوگوها، اسمها و ..) ردهت رو ازش حذف کنه، بیلد کنه، نصابش رو درست کنه، اونو چک کنه و .. و بالاخره منتشر کنه. اینبار اینکار چهار ماه و و نیم طول کشید .</span></b></font><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>&nbsp;در حالت عادی لینوکس های مخصوص سرور بعد از یکی دو سال برنامه هاشون به خاطر تمرکز روی پایداری، قدیمی می شه.&nbsp;&nbsp;</b></font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.centos.org/download/" target="" title="دانلود نسخه جدید "><b><font face="Mihan-IransansLight" size="6" color="#33cc00">CentOs</font><font face="Mihan-IransansLight" size="6" color="#ff0000"> Source To </font><font face="Mihan-IransansLight" size="6" color="#ff99ff">Download</font></b></a></div> text/html 2018-11-11T07:41:26+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado خب حالا بریم تا یک تاریخچه از لینوکس رو بررسی بکنیم http://www.uniquenetwork.ir/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">سال 1991<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">سیستم عامل بی استخوانی که توسط بیل گیتس به قیمت 50000 دلار از یک هکر سیاتلی خریداری شده بود. البته این</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;ها یک ادعا بوده و ممکن اسحقیقت نداشته باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">در طرف دیگر </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">APPLE</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بود و عده ای ادعا دارند که از ماکروسافت بهتر عمل کرده بود. ولی باز هم </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">Closed</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;Source</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بود و از طرفی هم بسیار گران بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2018-11-07T18:02:32+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado آغاز صحبتمون در ارتباط با لینوکس - تاریخچه ای http://www.uniquenetwork.ir/post/10 <font face="Mihan-IransansLight" size="4">هر شخصی که میخواد با لینوکس کار بکنه بالاخره باید یه مقداری هم از تاریخچه اون و یا از تاریخچه چیزایی که به پیرامون اون مرتبط هست را در جریانش باشه. حالا ما میخواهیم کم کم در کنار اینکه خودمون داریم با لینوکس آشنا میشیم بقیه رو هم با دنیای جذاب این سیستم عامل آشنا بکنیم. درادامه مطلب رو بخونین خودتون متوجه قضیه بطور آهسته آهسته خواهید شد.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">بحث ما بطور خیلی خلاصه فعلا در مورد Open Source هستش.&nbsp;</font></div> text/html 2018-11-01T05:15:37+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado مقدمه ای برای شروع کردن و آشنایی با لینوکس http://www.uniquenetwork.ir/post/9 <font face="Mihan-IransansLight" size="4">سلام امیدوارم همگی حالتون خوب باشه، میخواستم همزمان که کم کم دارم لینوکس میخونم کم</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">&nbsp;کم خودمم اینجا کمی راجبش بنوییسم و با هم دیگه در زمینه لینوکس هم تعامل داشته باشیم و با&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">هم دیگر بروز بشویم.</font></div> text/html 2018-07-11T18:34:08+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado معرفی پروتکل GVRP http://www.uniquenetwork.ir/post/8 <div><font face="Mihan-Iransans" size="6"><b style=""><font color="#ff6666"><br></font></b></font></div> <font face="Mihan-Iransans" size="6"><b style=""><font color="#ff6666">پروتکل </font><font color="#6666cc">GVRP</font></b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">GVRP مخفف GARP VLAN Registration Protocol یا Generic VLAN Registration Protocol</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;می باشد و برای مدیریت راحت تر vlan ها در شبکه های بزرگ هستش.این پروتکل به&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">صورت کامل با پروتکل 802.1q تطابق داره و به device ها اجازه میده تا به راحتی با هم</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: justify;">&nbsp;اطلاعات را رد وبدل کنند.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/725/2172792/GVRP.pdf" target="" title="انتشار دهنده: دانیال دلشاد "><font face="Mihan-Iransans" size="7">دانلود مقاله</font></a></div> text/html 2018-07-10T19:35:46+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado آیا پروتکلی همانند VTP در سایر برند های دیگر وجود دارد یا خیر ؟ http://www.uniquenetwork.ir/post/7 <font face="Mihan-Iransans" size="4">شما برای مدیرست VLAN در سوییچ های سیسکویی خودتون&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">میومدین VTP ست می کردید و از اون استفاده می کردید برای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">راحت تر کانفیگ کردن سایر سوییچ ها در شبکه .</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">سوییچ کلاینت داشتید&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">سوییچ سرور داشتید&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">دامین داشتید که تو سطح شبکه تضمین این رو بهتون میداد که اطلاعات از سوییچی که <b>سرور </b>هست به کلاینت هاش برسه و خیلی چیزای دیگه که خودتون میدونید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">حالا سوال این است که اگر یک دیوایس دیگه ای رو استفاده کردید&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">مثلا یک سوییچ دارید از برند <b>Huawei </b>خب حالا شما یه چیزی مثل VTP بازم دارید که بتونید برای مدیریت VLAN ها ازش استفاده کنید یا ندارید ؟؟؟؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تو مقاله ای که براتون آماده کردیم و اصلا رفرنس فارسیش وجود نداشت چون که خودم سرچ کردم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;میاییم راجع به پروتکل VCMP براتون میگیم که مخصوص دیوایس های شرکت Huawei هستش .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">موفق باشید سیسکو کاران و شبکه دوستان عزیز</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/725/2172792/VCMP.pdf" target="" title="ارایه دهنده دانیال"><font size="7" face="Mihan-Iransans">دانلود مقاله</font></a></div></div> text/html 2018-07-02T20:21:28+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado VTP - Virtual Trunking Protocol http://www.uniquenetwork.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="7"><b style=""><font color="#33cc00" style=""><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="7"><b style=""><font color="#33cc00" style="">What</font><font color="#ff0000" style=""> is </font><font color="#3333ff" style="">VTP</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="7"><b style=""><font color="#3333ff" style=""><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" style=""><font style="" size="5"><b style=""><font color="#ff6600">? What is difference&nbsp;between </font><font color="#33cc00">VTP </font><font color="#ff6600">versions</font></b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="7"><b style=""><font color="#3333ff" style=""><br></font></b></font></div> text/html 2018-06-30T21:01:03+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado سوئیچ سیسکو 2960x http://www.uniquenetwork.ir/post/5 text/html 2018-06-24T06:34:51+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado معرفی اتکی به نام Double Taging Attack http://www.uniquenetwork.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: -webkit-xxx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: -webkit-xxx-large;"><font color="#ff0000">Double </font><font color="#3366ff">tagging </font><font color="#990000">attack</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: -webkit-xxx-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">این مبحث مربوط به کسانی میشود که در دنیای شبکه فعالیت میکنند و در حال مطالعه روی دیوایس های سیسکویی هستند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">یک نوع اتک محسوب میشود که از VLAN ها و ارتباط اون ها در سوییچ ها استفاده کرده و اتکر این اتک رو انجام میده.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">در مقاله ای که براتون میزاریم با ما باشید و مطالعه اش کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">پ.ن:</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-Iransans">سطح این مقاله مربوط به بچه های دوره های ابتدایی سیسکو میشود و یا کسانی که کار خودشون رو تازه با سیسکو شروع کردند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000"><b>پ.ن:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b>دوستان که به خواندن این مقاله میرسه ما رو در جهت بهتر کردن این سورس همراهی کنن تا این وب بتونه در آینده مرجعی باشه برای تازه وارد هایی که کارشون رو تازه در شبکه شروع کردند و بهش علاقه مند هستند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/725/2172792/SSH/Vlan.pdf" target="" title="Vlan Double Tagging Attack"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><div style="text-align: center;"><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#000000">دانلود مقاله&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(255, 0, 0);"></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div> text/html 2018-06-23T14:25:22+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado آشنایی با الگوریتم RSA http://www.uniquenetwork.ir/post/3 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باسمه تعالی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font color="#ff0000"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Yekan;mso-hansi-font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 20pt;">مقدمه ای بر رمز نگاری</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Yekan;mso-hansi-font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Yekan;mso-hansi-font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">رمز نگاری </span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; direction: rtl;">(Cryptography)&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">علم کد ها و رمز ها است . علم رمزنگاری در جستجوی روش‌ هایی برای کد کردن یا رمز کردن پیغام‌ ها، و روش‌های متناظری برای از کد درآوردن یا رمز خواندن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">رمز کردن به‌ طور شاخص از یک کلید عددی مشخص (که ممکن است رقم ‌های زیادی داشته باشد) استفاده می‌کند و همان عدد برای رمز خوانی به کار می‌رود. بدون این کلید خواندن پیغام‌ های رمز شده ممکن نیست؛ بنابراین ایمنی دستگاه به ‌این مورد بستگی دارد که هر چه سخت تر این کلید طراحی شود و پیدا شود برای کاربر می تواند سودمند تر باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="5" style=""><b style=""><font color="#cc33cc">برای خواندن بقیه مقاله بر روی </font><font color="#ff0000">ادامه مطلب</font><font color="#cc33cc"> کلیک کنید&nbsp;</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></b></p> text/html 2018-06-23T14:17:44+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado مقاله با عنوان SSH http://www.uniquenetwork.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">مقاله ای با عنوان</font><font size="6" face="Mihan-Iransans" color="#009900"> </font><font size="6" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">SSH</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><font color="#ff0000">SSH</font> یک پروتکل هستش که ما میتونیم با تنظیمات و نرم افزار هایی که به این پروتکل سرویس میدند ازش استفاده کنیم و به یک دیوایس که شبکه رو پشتیبانی میکنه دسترسی داشته باشیم .&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">حالا اون میتونه کارت شبکه یک کامپیوتر باشه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">یا میتونه یک روتر باشه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">یا میتونه یک سوییچ باشه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">این مقاله بررسی میکنه که چی شده ما از SSH داریم استفاده میکنیم ولی Telnet دیگه استفاده نمیکنیم ؟ حالا علت چیه مطالعه اش کنید متوجه میشوید که داره چی میگه دوستان عزیزم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برای دانلود این مقاله از یونیک نتورک روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/725/2172792/SSH/SSH.pdf" target="" title="SSH"><font size="6" face="Mihan-IransansLight"><b>دانلود مقاله&nbsp;</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></b></div> text/html 2018-06-23T13:56:48+01:00 www.uniquenetwork.ir Danial Delgado معرفی http://www.uniquenetwork.ir/post/1 <font size="4"> سلام امیدوارم حالت خوب باشه دوست من این وبلاگ به درد کسی میخوره که علاقه مند به دنیای شبکه و ارتباطات و مسایل و پیرامون مربوط به اون باشه.&nbsp;</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مباحثی که امنیت من و شما رو در دنیای مجازی تحت پوشش خواهد گذاشت .</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هم یک آرشیوی برای من خواهد بود و هم میتونم از نظرات شما استفاده مثبتی رو داشته باشم و امیدوارم که بتونم مطالب خوبی رو منتشر کنم.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">البته میدونم با وجود تلگرام مخاطب های وب گردی کمی افت کرده ولی خب به هر حال این تصمیمی بوده که گرفتم که از نظر آرشیو میتونه بسیار سودمند تر باشه.&nbsp;</font></div>